Skip to content Skip to footer

החזון שלנו

כפעיל סביבה והידרולוג בהכשרתי ומתוך הכרה שמים זה חיים לגוף ולנשמה משרד צוק הידרולוגיה בוחר ליצור סביבת תכנון מיטיבה באמצעות סטנדרטים גבוהים, חדשנות סביבתית ויצירתיות תוך כדי התאמה לצרכי הפרויקט והכוונה מתמידה לדיוק בזרימה. כמומחי הידרולוגיה אנו רואים עצמנו כשותפים אמיתיים ללקוחותינו ועומלים כל העת על הרחבת סל  השירותים והפתרונות המוצעים תוך שימת דגש בהתייחסות לצרכיו הייחודיים של כל לקוח"

צוק שמעון, הידרולוג, מנכ"ל

החזון

"לסייע ללקוחותינו להקים מערכות ניהול מי נגר, מי תהום וניקוז טובות יותר. לשפר ולייעל תהליכי תכנון, רישוי וביצוע תוך מתן דגש על קידמה טכנולוגית וירוקה, שותפות ואיכות השירות"

הערכים

אנו בצוק הידרולוגיה רואים בלקוחותינו שותפים לדרך ולעשייה ומאמינים במערכת יחסים ארוכת טווח עם לקוחותינו המושתתת על אמון, הוגנות ושקיפות. כדי לממש זאת אנחנו מקפידים לגייס עובדים ולעבוד עם לקוחות וספקי שירותים הפועלים על בסיס סט הערכים המנחה אותנו בכל עת:

דילוג לתוכן