Skip to content Skip to footer

ניהול מי נגר

פיתוח הבניה המואצת בישראל בכלל ובאזור גוש דן ומישור החוף בפרט גורם לכך ששטחים נרחבים מאוד שפעם היו קרקע טבעית המאפשרת חלחול מים, כיום מכוסה במבנים, אספלט ובטון האוטמים את פני הקרקע ומונעים ממי הגשמים לחלחל ולהגיע למאגרי התהום.

למה צריך ניהול נגר?

הצורך ההולך וגובר לתכנון נכון, מדויק ומקצועי לניהול נגר מגיע מהסיבות הבאות:

  • שימור מאגרי מי התהום

כתוצאה מאיטום הקרקע, פחות ופחות מי גשמים מצליחים לחלחל ולהעשיר את מאגרי מי התהום. כתוצאה מכך, קטנות כמויות המים הזמינות להפקת מי שתייה, חל ערעור הקרקע וגדלה סכנת קריסות קרקע וירידה באיכות המים (פחות מים נקיים נכנסים וכך ריכוז המזהמים והמלחים עולה).

  • הפחתת העומס על מערכת הניקוז העירונית

איטום הקרקעות מגדיל משמעותית את נפחי הנגר העילי (נגר – נפח המים הנשאר מעל הקרקע מתוך כלל נפח הגשם) שאיתם מערכות הניקוז העירוניות צריכות להתמודד. עלייה משמעותית בנפח הנגר ובנוסף אירועי גשם שהולכים ונהיים קיצוניים יותר (כתוצאה משינויי האקלים הגלובליים) מביאים לכך שמערכות ניקוז שתוכננו לפני למעלה מ 60 שנים, לא מסוגלות להתמודד עם כמויות המים האדירות, ויכולת הספיקות וכתוצאה מכך נגרמים אירועי הצפות.

דלדול מאגרי התהום ואסונות כתוצאה מהצפות שהפכו תכופים יותר ויותר, הביאו לכך שכיום כל פרויקט בניה חדש, החל מבניין מגורים, מבני תעשייה ומסחר ועד לפרויקטים המשתרעים על עשרות דונמים וגורדי שחקים, כולם נדרשים לעמוד בתקנים מחמירים לטיפול במי הגשמים היורדים בתחומם.

  • כיום ברוב הרשויות בארץ לא ניתן לקבל היתר בניה ללא הצגת תכנון לניהול מי גשמים מקצועי ומקיף הנבדק בצורה מדוקדקת ע"י מהנדסי הרשות הרלוונטית ורק לאחר בדיקתם ואישורם, ניתן היתר הבניה.

תכנון נכון ומקצועי – בהתאם לדרישות התכן ולתוכניות הפרויקט יש לתכנן פתרון אופטימלי לניהול נכון של מי הגשמים. תכנון הידרולוגי מורכב מפתרון קצה (בורות החדרה, שטחי חלחול והשהיה, מאגרי וויסות והשהיה, ארגזי חלחול, גגות ירוקים\כחולים ועוד…) אשר מתוכנן בקפידה בהתאם לכמויות הגשם הצפויות ותנאי השטח, מבחירת מיקום אופטימלי בהתאם לתנאי השטח ומתיאום הנדסי בין כלל יועצי ומתכנני הפרויקט.

משרדינו מתמחה בטיפול בכל הדרישות של הרשויות השונות בארץ ואף נבחר כגורם מייעץ לרשויות השונות. להתמחות זו ישנה חשיבות מרכזית במקצועיות התכנון ובמהירות קבלת היתר הבניה על כן מומלץ בכל פרויקט בניה להיוועץ בנו כגורם מומחה.

משרדינו הכין פתרונות הידרולוגיים למעלה מ-5000 פרויקטים בכל רחבי הארץ, החל מפרויקטים ברמת המגרש הבודד ועד לפרויקטים המתפרסים על מאות דונמים. אנו בקשר רציף עם כלל הרשויות המקומיות, האזוריות והארציות על מנת לייצר תכנון מקצועי ומדויק ביותר, ולא פחות חשוב על מנת לקבל את אישור הרשות הרלוונטית בזמן הקצר ביותר.

דילוג לתוכן