Skip to content Skip to footer

ממליצים - כתבו עלינו

מכתב תודה והערכה בשם חברת י.ח. דמרי, ברצוני להביע את הערכתי האישית והמקצועית לחברת צוק הידרולוגיה המלווה אותנו בפרויקטים רבים מב"ש בדרום ועד קרית ביאליק בצפון בתכנון וליווי הידרולוגי בתחומי הניקוז השפלת מי התהום ותב"עות.
תודה רבה על השירות המקצועי והאיכותי, על הזמינות והקשב, ועל מתן פתרונות יצירתיים, יעילים טכנית וכלכלית.

אד' איתי שפיצר

אד' איתי שפיצר

מנהל תכנון

שמעון צוק נשכר ע"י היחידה לאיכות הסביבה ברשות שדות התעופה לצורך הכנת תסקיר הידרולוגי – סביבתי כחלק מהליך תכנון של תחנת דלק בנתב"ג.

מר צוק הגיש לרשות דו"ח מקצועי ומפורט. ניכר בדו"ח כי מר צוק בקי בהלכות איסוף ועיבוד מידע הידרולוגי גאולוגי והנדסי. בנוסף, הוצג המידע באופן גרפי ומילולי ברור ומשכנע.

מר צוק נמצא נגיש בכל שלבי הכנת הדו"ח ושיתוף הפעולה עימו תרם לקידום התהליך. המלצותיו של מר צוק בדו"ח התקבלו, וסייעו לרשות בהמשך הליך התכנון.

איריס רז

איריס רז

אחראית איכות הסביבה, רשות שדות התעופה

שמעון צוק שימש כהידרולוג סוקר בעת עבודתי כהידרולוג ומנהל פרויקטים בחברת LDD.

בניהולי, שמעון ערך 3 סקרים הידרולוגיים סביבתיים אזוריים לטובת חברת המים "מקורות" שנועדו להבטיח שמירה על איכות המים בבארות ההפקה של "מקורות"

במהלך העבודה, שמעון הוכיח בקיאות בתחום ההידרולוגיה והסביבה,  ועשה זאת במקצועיות רבה ובעמידה בזמנים כפי שנקבעו ע"י אנשי חברת "מקורות" ולשביעות רצונם המלאה.

בנוסף, ביצע שמעון בניהולי מספר פרויקטים הידרולוגיים של "בנייה משמרת מים" במסגרת תמ"א וגם בהם הוכיח שמעון מקצועיות רבה כהידרולוג.

דר' אמיר פסטר

דר' אמיר פסטר

מרצה בכיר בי"ס להנדסה מכאנית, אוניברסיטת ת"א

שמעון וחברתו הוכיחו בקיאות בתחום ההידרולוגיה בכמה אופנים:

בדרכי איסוף מידע ממגוון רחב של מקורות, עיבוד המידע, הצגת ועריכת המידע באופן גרפי ומילולי בצורה טובה ומקצועית, הסקת מסקנות אופרטיביות והכנת תוכניות ומפרטים לביצוע, הצגת תוצרי התכנון וקבלת אישורים מהרשויות.

כל זאת נעשה במקצועיות רבה ובעמידה בלוחות זמנים כפי שנקבעו ע"י חברתנו ולשביעות רצוננו.

חיים דוד

חיים דוד

סמנכ"ל הנדסה, אפריקה ישראל התחדשות עירונית

ברצוני להביע את הערכתי על השירות הניתן לנו ע"י צוק הידרולוגיה במסגרת הטיפול בתיק פרויקט בתל אביב שבמשך שנים אנו מנסים לקבל היתר עבורו .

תיאום התכנון בין כלל הגופים במערכת גרר זמני עבודה ממושכים, לרבות העבודה מול משרד איכות הסביבה ורשות המים.

על אף העומס הידוע ברשויות, שמעון הצליח לקדם את אישור הרשות בפרויקט בזמן קצר. עבודתו כללה תיאום בין האדריכל, מפקח הבניה, יועץ האינסטלציה ומהנדס הבניין וזו בוצעה במקצועיות ובגמישות אשר אפשרה ביצוע יעיל בזמן תגובה מהיר.

הצלחנו לקבל שירות אדיב, מקצועי, יצירתי, אנושי וראוי לציון.

נעם חרותי

נעם חרותי

מנהל פרויקטים, גלובל לנדמרק בע"מ

צוק הידרולוגיה מסייעים לנו רבות בהליכי התכנון והרישוי בתחום אחריותם, בד בבד מוכיחים בקיאות בתחום ההידרולוגיה והתנהלות נכונה ויעילה מול רשויות התכנון בכלל ורשות המים בפרט.

העבודה של צוק הידרולוגיה נעשית במקצועיות ויצירתיות רבה, בדיאלוג מתמיד וזמין עם צוות התכנון ומנהלי הפרויקטים ובעמידה בלוחות זמנים ותקציבים כפי שנקבעו ע"י חברתנו ולשביעות רצוננו.

הריני ממליץ בחום להשתמש בשירותיו המקצועיים של צוק בפרויקטים שונים ומגוונים וברמות מורכבות שונות.

נעם שינקמן

נעם שינקמן

מהנדס אזור, שיכון ובינוי נדל"ן
דילוג לתוכן