Skip to content Skip to footer

חובת פיקוח עליון ואישור הידרולוג לטופס 4

חדשות נוספות חובת פיקוח עליון ואישור הידרולוג לטופס 4 תיאור מקרה: פיצוי על אי ביצוע תוכנית לניהול מי נגר – מקרה הגדוד העברי, תל אביב עיריית רמת גן שינתה מדיניות בנוגע לתוכנית ההידרולוגית הנחיות לתכנון בר קיימא להידרולוגיה לתב"ע בתל אביב דו”ח מבקר המדינה בנוגע להיערכות המדינה לשיטפונות והצפות טופס 4 או בשמו המלא “טופס…

Read More

תיאור מקרה: פיצוי על אי ביצוע תוכנית לניהול מי נגר – מקרה הגדוד העברי, תל אביב

חדשות נוספות חובת פיקוח עליון ואישור הידרולוג לטופס 4 תיאור מקרה: פיצוי על אי ביצוע תוכנית לניהול מי נגר – מקרה הגדוד העברי, תל אביב עיריית רמת גן שינתה מדיניות בנוגע לתוכנית ההידרולוגית הנחיות לתכנון בר קיימא להידרולוגיה לתב"ע בתל אביב דו”ח מבקר המדינה בנוגע להיערכות המדינה לשיטפונות והצפות בשנת 2014 פנו למשרדנו יזמים שתכננו…

Read More

עיריית רמת גן שינתה מדיניות בנוגע לתוכנית ההידרולוגית

חדשות נוספות חובת פיקוח עליון ואישור הידרולוג לטופס 4 תיאור מקרה: פיצוי על אי ביצוע תוכנית לניהול מי נגר – מקרה הגדוד העברי, תל אביב עיריית רמת גן שינתה מדיניות בנוגע לתוכנית ההידרולוגית הנחיות לתכנון בר קיימא להידרולוגיה לתב"ע בתל אביב דו”ח מבקר המדינה בנוגע להיערכות המדינה לשיטפונות והצפות בפברואר 2021 שינתה הועדה המקומית לתכנון…

Read More

הנחיות לתכנון בר קיימא להידרולוגיה לתב"ע בתל אביב

חדשות נוספות חובת פיקוח עליון ואישור הידרולוג לטופס 4 תיאור מקרה: פיצוי על אי ביצוע תוכנית לניהול מי נגר – מקרה הגדוד העברי, תל אביב עיריית רמת גן שינתה מדיניות בנוגע לתוכנית ההידרולוגית הנחיות לתכנון בר קיימא להידרולוגיה לתב"ע בתל אביב דו”ח מבקר המדינה בנוגע להיערכות המדינה לשיטפונות והצפות הנחיות למסמכי רקע של התוכניתניהול נגר:…

Read More

דו”ח מבקר המדינה בנוגע להיערכות המדינה לשיטפונות והצפות

חדשות נוספות חובת פיקוח עליון ואישור הידרולוג לטופס 4 תיאור מקרה: פיצוי על אי ביצוע תוכנית לניהול מי נגר – מקרה הגדוד העברי, תל אביב עיריית רמת גן שינתה מדיניות בנוגע לתוכנית ההידרולוגית הנחיות לתכנון בר קיימא להידרולוגיה לתב"ע בתל אביב דו”ח מבקר המדינה בנוגע להיערכות המדינה לשיטפונות והצפות בשנים האחרונות מתרבים מקרי השיטפונות וההצפות…

Read More

דילוג לתוכן