Skip to content Skip to footer

השפלת מי תהום

השפלת מי התהום נועדה לצורך הנמכה=השפלה של גובה פני מי התהום בכדי לבצע בניה מקומית מתחת למפלס מי התהום. במצב זה יש להשפיל את מפלס מי התהום עד להשלמת עבודות הביסוס, האיטום והקונסטרוקציה של מבנים תת קרקעיים.

תכנון מערך השפלת מי התהום נעשה על ידי הידרולוג מומחה תוך התייעצות עם יועץ קרקע וקונסטרוקטור. בכדי לבצע תכנון מקיף ויסודי יש צורך בידיעת מספר משתנים כגון סוג הקרקע, קביעת המוליכות ההידראולית של הקרקע, מהו העומק הנדרש של מפלס מי התהום, רדיוס ההשפעה הרצוי של השאיבה, אופן ועומק דיפון החפירה של הפרויקט ותמונת מצב על מבנים ותשתיות הגובלים בסמוך לפרויקט.

מפלס מי התהום עולה ויורד במהלך עונות השנה: לאחר החורף ובייחוד בעונת האביב מפלסי מי התהום הינם גבוהים ולאחר הקיץ ובייחוד בעונת הסתיו המפלסים נמוכים. בנוסף, לשאיבה אזורית בסמוך לפרויקט יש השפעה על מפלס מי התהום. בכדי לקבל מושג טוב על מי התהום תחת האתר, יש לבצע קידוח ניטור הידוע בשמו "פיאזומטר". הפיאזומטר מאפשר לדעת מה מפלס מי התהום בכל זמן נתון ע"י מדידה פשוטה. בנוסף, הפיאזומטר משמש לנטילת דגימת מי תהום (ע"י דוגם מוסמך), ולשלוח את הדגימה למעבדה לצורך ביצוע אנליזה. תוצאות האנליזה מעידות על מי התהום האם קיים זיהום כלשהוא במים ועל מליחותם. לאיכות מי התהום יש משמעות רבה לאופן סילוק מי התהום מהאתר. קידוח ניטור שתוכנן ובוצע לא כהלכה עלול לגרום לכך שימצאו תוצאות חריגות באיכות מי התהום תחת האתר, מה שיגרום לתוספת עלויות לא הכרחיות ליזם.

מי התהום השאובים יכולים להיות מסולקים מהאתר למערכת הניקוז העירונית, למערכת הביוב העירונית או ע"י החדרה חזרה לאותו תת אקוויפר או לאקוויפר עמוק יותר באמצעות קידוחי החדרה.

ע"פי חוק המים, תהליך שאיבת מי התהום (אפילו מ"ק בודד) מחייב אישור של רשות המים. בתהליך האישור יתכן ויהיו מעורבים המשרד להגנ"ס, רשויות מקומיות, תאגידי מים ועוד כתלות באופן סילוק מי התהום מהאתר לאחר שאיבתם מתת הקרקע. בנוסף, עיריות רבות (כגון תל אביב, רמת גן, גבעתיים, כפר סבא ועוד) מתנות את היתרי הבניה של פרויקטים בתחומם בקבלת אישור רשות המים לפתרון השפלת מי התהום באתר.

כיום, המגמה ברשויות הינה לצמצם ככל הניתן את ספיקות השאיבה של מי התהום, זאת בכדי לשמור על מאזן המים הטבעי של האקוויפר, לשמור על תשתיות המים הקיימות ולצמצם ככל הניתן אפשרות של פגיעה במבנים סמוכים לאזור העבודות. באותו עניין, פרט לדרישות הרשויות, באזורים אורבניים צפופים, שאיבה בספיקות גבוהות יכולה לגרום לתנודתיות גבוהה במפלס מי התהום בסביבת האתר, מה שעלול לגרום לסחיפות קרקע לתוך אתר השאיבה, ועקב כך לערעור יסודות של מבנים סמוכים.

השפלת מי תהום עלולה להיות עסק מאוד יקר אשר יכולה להשפיעה מאוד  על עלות הקמת הפרויקט ויש שאומרים בכדאיות הפרויקט כולו. אלמנטים המקטינים את ספיקות השאיבה (כגון דיפון סלארי, WaterPlug ועוד), תשלום אגרות לרשויות לצורך סילוק המים, עלולים להגיע למליוני ש"ח כתלות בגודל הפרויקט. העסקת הידרולוג מומחה בעל ניסיון עשויה לצמצם את העלויות באופן ניכר.

העסקת הידרולוג לליווי תהליך השפלת מי תהום נחוצה מכיוון:

  • רשות המים מחייבת העסקת הידרולוג אשר ילווה את היזם בתהליך השפלת מי התהום הן במהלך התכנון והן במהלך כל תקופת הביצוע.
  • ידע מקצועי אשר יגרום למציאת הפיתרון הטוב ביותר לביצוע באתר, תוך הגעה לפיתרון במינימום זמן, נקיטת מינימום סיכונים על סביבת האתר ובעלות נמוכה ככל הניתן.

משרדנו מתמחה ומייעץ ליזמים ולרשויות בתחום השפלת מי תהום כבר שנים רבות. צברנו ידע רב בתכנון מערכת השפלת מי תהום וקידוחי הפקה/החדרה/ניטור. משרדנו מכיר את הדרישות של הרשויות השונות ואת כלל התהליכים הבירוקרטיים הנדרשים לצורך קבלת רשיונות קדיחה והפקה.

דילוג לתוכן