Skip to content Skip to footer

נספחי ניקוז, מים וביוב

נספח ניקוז

נספח ניקוז מהווה תוכנית מנחה לתב"ע לטובת ניהול נכון ומקצועי של ניקוז וניהול מי הגשמים אשר צפויים לרדת בשטח הפרויקט הרלוונטי.

הנספח מאגד בתוכו את כלל הנתונים וההנחיות על מנת לאפשר תכנון נכון לניהול מי נגר כגון:

 • רקע כללי על אופי הפרויקט.
 • נתוני רקע לתכנון בהתאם לאזור הפרויקט: ייעודי קרקע, מוקדי זיהום, פשטי הצפה ועוד.
 • סקירה הידרולוגית: משטר הגשמים, סקירה של תת הקרקע, שיטות חישוב לנפחי נגר ועוד.
 • הנחיות לניהול נגר בהתאם לרשות המקומית ו\או המחוזית (מנהל התכנון).
 • סל פתרונות מומלצים בהתאם למיקום הפרויקט ותוכניות הפרויקט.
 • תיאום וחיבור הפרויקט למערכת הניקוז העירונית.
 • בחינת מערכת הניקוז העירונית בסביבת הפרויקט והמלצה לשדרוג במידת הצורך.
 • מניעת הצפות

נספח הניקוז הוא למעשה השלב הראשון מבחינת ניהול מי הגשמים בפרויקט (תכנון כללי) והוא נערך בשלב הגשת הבקשה לשינוי תב"ע וכהשלמה לו מצורף דו"ח ניהול נגר (תכנון מפורט) והוא נערך בשלב הגשת הבקשה להיתר בניה.

למשרד צוק הידרולוגיה ניסיון וידע רב בהכנת נספחי ניקוז, משרדינו הכין מאות נספחי ניקוז החל מתוכניות בשטח הקטן מדונם אחד ועד תוכניות של מעל ל-800 דונם.

לאורך השנים משרדנו ערך נספחי ניקוז ביותר מ-30 רשויות שונות וביניהן: תל אביב, חדרה, ירושלים, פתח תקווה, חיפה, לוד, אשדוד, חולון, אשקלון, נתניה, כפר סבא, ירוחם, רמת גן, רעננה, הרצליה, נהריה, מודיעין, פרדס חנה-כרכור, גבעתיים, בני ברק ועוד..

כמו כן, צוק הידרולוגיה ערכה נספחי ניקוז עבור רשויות מקומיות, ועדות מחוזיות (מנהל התכנון), ולוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) ובהתאם לתמ"א 34 ולתמ"א 1.

נספח מים וביוב

מהו נספח מים וביוב

נספח מים וביוב הוא מסמך חשוב ומחייב בהליך אישור תב"ע (תכנון בניין עיר) והוא מהווה שלב הכרחי בתהליך תכנון של פרויקט בינוי (בניין, בית, רחוב עם תשתיתיות וכו'..)

 • מטרתו העיקרית של הנספח היא לאמוד את צריכת המים ושפיעת הביוב הצפויות בהתאם לפרויקט הבניה המתוכנן ולתת קווים מנחים לתכנון תשתיות המים והביוב עבור הפרויקט המתוכנן. הנספח יכלול חישובי ספיקות מתוכננות, קטרי צנרת, אמצעי אגירה, העתקה או שדרוגי צנרת, סקירת פתרונות קצה לביוב וכד'.
 • נספח המים והביוב חייב להיות מבוסס על תוכניות האב למים וביוב של הרשות הרלוונטית ו\או על בסיס התשתיות הקיימות בשטח והוא נעשה בתיאום עם מתכנן תוכניות המים והביוב ותאגיד המים של הרשויות הרלוונטית.

תכולת הנספח

 • תשריט – הנספח יכלול תשריט הכולל את תוכנית הבינוי המתוכננת (נספח בינוי כרקע), תשתיות המים והביוב הקיימות ובנוסף כל שינוי תשתיות המוצע על ידי הנספח (ברוב המקרים יהיה נספח אחד משותף למים ולביוב).
 • פרשה טכנית – הנספח יכלול דו"ח ובו סקירת המצב הקיים, אומדנים לצפי צריכת המים ושפיעת הביוב, תיאור מפורט של השינויים המוצעים וכל מידע טכני הרלוונטי לפרויקט ולשינויים המוצעים בו כולל ספיקות מתוכננות, קטרי צנרת, שוחות, הפרדת רשתות, אמצעי אגירה, העתקה או שדרוגי צנרת וכד'.

תכולת העבודה

על מתכנן נספח המים והביוב:

 • להבין את מהות הפרויקט, את נפח הפרויקט ועל בסיס זה לבצע תכנון נכון ומדויק.
 • לבצע סקירה מפורטת של תשתיות המים והביוב העירוניות הקיימות בסביבת הפרויקט, להכיר את תוכניות האב למים וביוב ולסקר מערכות נוספות כגון, קידוחי הפקת מי שתיה, מאגרי מים, תחנות שאיבה לביוב וכו', אשר צפויים להשפיע על התכנון.
 • לבצע חישובים של צריכת השיא הצפויה לצריכת מים ולשפיעת ביוב בהתאם להנחיות הרלוונטיות ביותר ובהתאם לכך להתוות את הקווים המנחים לתכנון מערכות המים והביוב.
 • לבצע תיאום מול מתכנן תוכניות האב למים וביוב ומול תאגיד המים.
 • במקרה הצורך מתכנן נספח המים והביוב יעביר המלצות גם לשדרוג התשתיות העירוניות הסמוכות לפרויקט המתוכנן.

מדוע נדרש מתכנן מקצועי?

בבחירת מתכנן נספח המים והביוב יש לקחת בחשבון מספר קריטריונים:

 • רמת מקצועיות, ידע וניסיון – מתכנן מקצועי המכיר את הדרישות והשיקולים שיש לקחת בחשבון, ידע להוציא נספח בצורה מהירה ומקצועית העומד בכל הדרישות והתקנים ובכך יחסך זמן רב בבדיקות חוזרות ונשנות מול תאגיד המים.
 • היכרות עם התאגיד והרשות הרלוונטיים – כאשר בוחרים במתכנן המכיר את דרישות הרשות והתאגיד הרלוונטיים ומוכר על ידם ונמצא עימם בקשר קבוע יביא לכך שזמן בדיקת ואישור הנספח יקוצר באופן משמעותי.
 • כוח אדם איכותי – מומלץ לבחור במשרד התכנון המעסיק אנשי מקצוע בעלי ההשכלה הרלוונטית ובעלי ניסיון רב אשר ידע להוציא נספח מקצועי העונה לכלל הדרישות וההנחיות.
 • מקורות מידע – מומלץ לבחור במשרד תכנון בעל מקורות מידע רבים ככל הניתן. איסוף מידע מקדים מדויק והיקפי ככל הניתן מונע "הפתעות" ובלתי צפויים אשר צפים במהלך התכנון ועל ידי כך נחסכים זמן ומשאבים רבים.

המשרד שלנו

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ הינו משרד ותיק מוכר ומוערך בתחומי התשתיות הרטובות בשוק הבניה.

משרדינו עובד באופן צמוד עם למעלה מ-70 רשויות מקומיות ותאגידים, רשויות ניקוז, רשות המים ומנהל התכנון בכל רחבי הארץ.

במשרדינו מועסקים מהנדסי מים, הידרולוגים, גיאולוגים ואנשי מקצוע נוספים המביאים ידע ומקצועיות רבים.

למשרדינו למעלה מ-4000 פרויקטים בתחומי התשתיות הרטובות ברחבי הארץ, אנו עובדים באופן צמוד עם מספר רב של רשויות וגופים תכנוניים ויש לנו גישה למספר רב של מאגרי מידע וזאת על מנת לקבל תמונה מפורטת, מדויקת וברורה ככל הניתן בטרם תחילת תכנון של פרויקט.


דילוג לתוכן