Skip to content Skip to footer

תכנון מערכות ניקוז

מערכת ניקוז היא המערכת המשלימה לתכנון ניהול מי נגר. בעוד מערך ניהול הנגר מתרחש בעיקר בתחום הפרויקט ומטרתו לשמר כמות מים גדולה ככל האפשר בתוך המגרש (החדרה אקטיבית לקרקע, חלחול טבעי ואיגום) מטרת מערכת הניקוז היא לקבל את עודפי המים מתחום הפרויקט ולתעל אותם בצורה בטוחה ומסודרת לפתרונות קצה הרחק מאזורים מיושבים.

משרדינו מתכנן מערכות ניקוז החל ממערכות פנימיות בפרויקטים גדולים, מערכות ניקוז ברמת הרחוב ועד למערכות ניקוז ברמת השכונה.

תכנון מערכת ניקוז בצורה נכונה מורכב ממספר אספקטים:

  • סקירה והבנה של הפרויקט וסביבתו (חישוב גודל השטחים תורמי הנגר, הכרת משטר הגשמים, הכרת תת הקרקע והכרת תכסיות הקרקע לחישוב מקדם הנגר).
  • חישוב הספיקות הצפויות ע"י נוסחאות ומודלים ממוחשבים.
  • תכנון מערכת ניקוז שתדע לתעל את נפחי המים בהתאם לכמויות הצפויות (חומרי בניין, קטרים, אביזרים ועוד…).

השירותים הניתנים על ידינו:

  • תכנון ניקוז למפלס הפיתוח בפרויקטים של בניה פרטית\ציבורית.
  • תכנון חיבור ניקוז המגרש לניקוז העירוני.
  • תכנון מערכות ניקוז ברמת הרחוב.
  • תכנון מערכות ניקוז ברמת השכונה.
  • הסדרת\העתקת קווים, מובלים ותעלות ניקוז קיימים.
דילוג לתוכן