Skip to content Skip to footer

אלינור בלאס

הנהלת חשבונות, גביה ומזכירות

ברק יזרעאל

מנהל פרויקטים

נטע כהן

מנהלת פרויקטים

ניצן ורדי

מנהל פרויקטים

אופק צוק

רכזת פרויקטים, תיאום וגבייה

ארבל ברזניק

מנהל פרויקטים

אסף מור

מנהל פרויקטים

יוני אלישר כספית

מנהל פרויקטים

ירון יושע

מנהל פרויקטים

אמיר שצ'ופק

מנהל פרויקטים

לירן צור

מנהל צוות השפלת מי תהום

אמתי גולדברג

מנהל צוות מי נגר ותב"עות
דילוג לתוכן