Skip to content Skip to footer

משאבי המים של ישראל

מאמרים נוספים משאבי המים של ישראל השפעת שינויי האקלים על משק המים ביופילטר ורצועות גינון להשהייה וחלחול השפעת מי נגר על סחף קרקע זיהום מי תהום באקוויפר החוף גיאולוגיה הנדסית המים מהווים על פני כדור הארץ את רוב תכולתו ולכן הוא קיבל את השם "כוכב הלכת הכחול". כ- 97% מהמים הם מי האוקיינוסים אשר אינם…

Read More

השפעת שינויי האקלים על משק המים

מאמרים נוספים משאבי המים של ישראל השפעת שינויי האקלים על משק המים ביופילטר ורצועות גינון להשהייה וחלחול השפעת מי נגר על סחף קרקע זיהום מי תהום באקוויפר החוף גיאולוגיה הנדסית בעשורים האחרונים, כדור הארץ מתמודד עם שינויים ארוכי טווח של מזג האוויר והאקלים, כתוצאה מפעילות האדם ומשינויים טבעיים. שינויים אלו מוגדרים כ"שינוי האקלים", מושג שמתייחס…

Read More

ביופילטר ורצועות גינון להשהייה וחלחול

מאמרים נוספים משאבי המים של ישראל השפעת שינויי האקלים על משק המים ביופילטר ורצועות גינון להשהייה וחלחול השפעת מי נגר על סחף קרקע זיהום מי תהום באקוויפר החוף גיאולוגיה הנדסית תהליכי אורבניזציה (עיור) גלובאליים מגבירים את הלחץ על מקורות מים זמינים לצד הקטנה של השטח הזמין לחלחול של מי…

Read More

השפעת מי נגר על סחף קרקע

מאמרים נוספים משאבי המים של ישראל השפעת שינויי האקלים על משק המים ביופילטר ורצועות גינון להשהייה וחלחול השפעת מי נגר על סחף קרקע זיהום מי תהום באקוויפר החוף גיאולוגיה הנדסית האקלים בישראל מאופיין בקיץ ארוך ונטול משקעים ובחורף קצר וגשום. עוצמות הגשם יכולות להיות גבוהות מאוד ובזמנים קצרים יחסית. כתוצאה מכך, קיימים שיעורים גבוהים של…

Read More

זיהום מי תהום באקוויפר החוף

מאמרים נוספים משאבי המים של ישראל השפעת שינויי האקלים על משק המים ביופילטר ורצועות גינון להשהייה וחלחול השפעת מי נגר על סחף קרקע זיהום מי תהום באקוויפר החוף גיאולוגיה הנדסית אקוויפר החוף הינו משאב בעל חשיבות עליונה למשק המים בישראל, כמקור ישיר למי שתייה, כמאגר לתפיסת מי גשמים ונחלים ועודפי התפלה. בנוסף, שימוש במי התהום…

Read More

גיאולוגיה הנדסית

מאמרים נוספים משאבי המים של ישראל השפעת שינויי האקלים על משק המים ביופילטר ורצועות גינון להשהייה וחלחול השפעת מי נגר על סחף קרקע זיהום מי תהום באקוויפר החוף גיאולוגיה הנדסית כבר מאות שנים שבעולם ההנדסה האזרחית הבינו, שכאשר בונים בניינים, גשרים, מנהרות וכו', יש צורך להתחשב בגיאולוגיה של כדור הארץ, כלומר בתכונות הקרקע והסלע הסובבות…

Read More

דילוג לתוכן